Det å ha en boligalarm virker preventivt fordi det gjør boligen din mindre fristende for innbruddstyver.

Stadig flere nordmenn vurderer eller velger å skaffe seg en hjemalarm for å sikre verdier i boligen og gjøre livet tryggere for familien. Prisen for boligalarm gjør at noen vegrer seg for anskaffelse, men husk at det er en investering for å ta vare på dine eiendeler og din familie. Dine kjæreste familiemedlemmer har strengt tatt ingen prislapp og da virker vel en god alarm på rundt 400kr i måneden (med abonnement) ikke særlig høyt. Du kan gjøre mye for å påvirke prisen og finne de rimeligste alternativene, eller velge en rekke tilleggsutstyr for en noe høyere kostnad, men som gjør hverdagen enklere. Totalprisen for boligalarm vil altså være avhengig av dine behov og ønsker.

Tyver ønsker ikke å bli tatt

Det at boligalarm har preventiv virkning er av den helt enkle grunnen at innbruddstyver ikke ønsker å bli tatt. Tyven har som hensikt å komme seg ut av boligen med verdier som kan omsettes og dermed gjør at de tjener penger. For å ikke bli tatt velger de boliger der risikoen er lavest mulig for å bli oppdaget, altså vil en alarm være en god stopper for å bli rammet av tyveri.

Skulle tyvene likevel velge din bolig vil de ha begrenset tid for å bli oppdaget når alarmen går. Er i tillegg din alarm tilkoble en sentral vil det bli sendt ut vektere. Dersom familien din er i boligen og våkner av tyverialarmen vil det være viktig at man venter på at vekterne kommer så man ikke støter på tyvene. Selv om de som regel ikke er ute etter å skade mennesker kan det være et resultat dersom et familiemedlem kommer i veien. En alarm tilkoblet alarmsentral med vekterutrykning skal fungere til å begrense skadeomfanget både hva det gjelder verdier i huset og menneskeliv.

Klistermerker

Tyvene kan se at du har alarm på flere måter, blant annet fordi du vil ha klistermerker i vinduer og på dører som forteller at boligen blir overvåket. Dersom klistermerkene ikke er plassert lett synlig vil de kunne snike seg rundt boligen for å se gjennom vinduene om det er plasser kameraer inne eller rundt omkring huset ute. Synlig kameraer er derfor en fordel fordi dette også vil virke avskrekkende.

Videre vil de lete langs vinduene for å sjekke om det er hasper på innsiden som gjør vinduet vanskelig å få opp. I tillegg til å se etter bevegelsesmonitorer som er plasser inne.  Om de oppdager alle disse tingene og ellers ikke ser noe av stor verdi vil boligen anses som verdiløs og de går videre til en bolig som kanskje ikke har tyverialarm.